93 684 02 27
93 684 02 27
Serveis | Pediatria
Pediatria

Pediatria

El servei de pediatria s’encarrega del diagnòstic i tractament del nen des del moment del seu naixement (neonatologia) fins a l’adolescència. No es tracta només de l’assistència mèdica del nen malalt, sinó que també té com a comesa fonamental la cura i control del creixement i desenvolupament del nen sa.

Patologies

El rang d’edat tan ampli implica que les malalties més rellevants puguin ser molt variades, des de malalties comunes a malalties de desenvolupament, o trastorns més greus. Les revisions periòdiques que realitza el pediatre juntament amb el quadre de vacunes establert pretenen reduir la incidència de les malalties més habituals:

Problemes del lactant: El nounat necessita adaptar-se al nou ambient i completar-ne el desenvolupament iniciat durant la gestació.

Infeccions víriques: Les infeccions víriques són freqüents en els nens pel fet que el seu sistema immunològic encara està en desenvolupament. En la majoria dels casos, el pediatre no necessita una prova diagnòstica per identificar el virus ja que, en general, amb els símptomes és suficient.

Diagnòstics i tractaments del servei de pediatria:
Revisions mèdiques de salut

Revisions mèdiques de salut


Cites per a malalties o lesions sobtades

Cites per a malalties o lesions sobtades


Cites per a tractar malalties cròniques de llarga durada

Cites per a tractar malalties cròniques de llarga durada


Vacunes

Vacunes


Avaluacions físiques per a campaments, esports i col·legis

Avaluacions físiques per a campaments, esports i col·legis


Proves de detecció de malalties

Proves de detecció de malalties


Revisions del nounat

Revisions del nounat